Our web address is changing.

Starting May 14th, 2018,
Lingaro's official web address will be www.lingarogroup.com
and usage of the www.lingaro.com web address will be discontinued.

Accordingly, Lingaro employees' email addresses will be updated to follow the convention
[email protected]lingarogroup.com.

lingaro.comlingarogroup.com

In case of any questions get in touch with us
Got it! Close and go to page.

Ogólna klauzula informacyjna

Informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe – szczegółowe informacje znajdziesz poniżej:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Lingaro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej nr 28, 02-672 Warszawa, KRS: 0000241638, NIP: 5213364585, REGON: 140275949 („Lingaro”).

 1. Dane kontaktowe administratora danych – Lingaro

Można się z nami skontaktować:

 1. telefonicznie: +48 22 825 30 25
 2. pod adresem e-mail: [email protected];
 3. pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Lingaro sp. z o.o., ul. Domaniewska nr 28, 02-672 Warszawa.

Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować:

 1. pod adresem e-mail: [email protected]
 2. pisemnie, na adres korespondencyjny: Lingaro sp. z o.o., ul. Domaniewska nr 28, 02-672 Warszawa.
 1. Cele przetwarzania danych, podstawa prawna

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 1. zawarcia i wykonania umowy na korzystanie z usług Lingaro – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. marketingu bezpośredniego produktów lub usług – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego;
 3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem Twoich danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 4. spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa – ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

 1. Kategorie odbiorców danych

Twoje dane osobowe, mogą być udostępnione następującym kategoriom podmiotów:

 1. spółki powiązane z Lingaro;
 2. podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe);
 3. podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne;
 4. nasi podwykonawcy i inne podmioty, z którymi współpracujemy.

 

 

 1. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
 2. Twoje dane osobowe będą przekazywane na Filipiny oraz do Stanów Zjednoczonych, tj. do państw trzecich, do których przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie odpowiednich mechanizmów prawnych takich jak standardowe klauzule umowne lub inne podobne instrumenty prawne przewidziane w RODO.
 3. Odbiorcą Twoich danych na Filipinach jest firma Lingaro (PHILIPPINES), Inc. (Makati City, Philippines, 8767 Paseo de Roxas, 41F Philamlife Tower) oraz w Stanach Zjednoczonych jest firma Lingaro US, Inc. (Cincinnati, USA, 201 East 5th Street, Suite 1900, Cincinnati, OH 45202).
 4. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii Twoich danych osobowych przekazanych do państw trzecich.

Twoje dane będziemy przetwarzać:

 1. w celu wykonania umowy – do momentu przedawnienia roszczeń;
 2. w celu marketingu produktów i usług – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy lub wyrażenia psrzeciwu;
 3. w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;
 4. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia tych roszczeń.

 

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem;
 5. prawo do przenoszenia danych;

w celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z Lingaro: poprzez e-mail: [email protected]; telefonicznie: +48 22 825 30 25.

 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Prawo do sprzeciwu

Możesz, w każdym czasie, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych: poprzez e-mail: [email protected]; telefonicznie: +48 22 825 30 25.

 1. Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania umów, w tym korzystania z usług Lingaro.

 

 

 

 

 

 

Privacy policy

Lingaro uses technology to collect information about the use of the Website in order to improve your browsing experience.

This privacy policy is for this Website and served by Lingaro and governs the privacy of its users who choose to use it.

The Website

This Website and its owners take a proactive approach to user privacy and ensure the necessary steps are taken to protect the privacy of its users.

Use of Cookies

In order to collect the information this Website uses cookies. A cookie is a small text file saved on your internet browsing device (computer, phone, tablet) which can serve several purposes: browsing session management, personalization, tracking.

This Website uses Google Analytics tracking software to monitor its visitors to better understand how they use it. The software will save a cookie in order to track and monitor your engagement and usage of the website, but will not store, save, or collect personal information. You can read Google’s privacy policy here for further information http://www.google.com/privacy.html 

Contact & Communication

Users contacting with us through this Website do so at their own discretion and provide any such personal details requested at their own risk. Your personal information is kept private and stored securely until a time it is no longer required or has no use, as detailed in the Personal Data Protection Act 1997 (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883). Every effort has been made to ensure a safe and secure form to email submission process but users using such form to email processes do so at their own risk.

This Website and its owners can use any information submitted to provide you with further information about the products / services they offer or to assist you in answering any questions or queries you may have submitted. Your details are not passed on to any third parties.

 

This Website may link through to third party websites which may also use cookies over which we have no control. We recommend that you check the relevant third-parties’ privacy policy for information about any cookies that may be used.

You can configure your web browser to refuse cookies, to delete cookies, or to be informed if a cookie is set. You can find out how to do this by clicking “help” on your browser menu.

To find out more about cookies, including how to see what cookies have been set and how to manage and delete them, visit http://www.allaboutcookies.org/http://www.allaboutcookies.org/

You should note that by deleting or blocking cookies, the Website may not function correctly and you may not be able to access certain areas.

 

 

Request callback